ข้อกำหนดการใช้งาน

ในเว็บไซต์ goldenslot-th.top นั้นจะต้องมีข้อความจำนวนไม่น้อยกว่า 700 คำ

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและนำไปใช้งานได้ง่าย

รูปแบบแท็ก HTML

ในการใช้งานข้อความ คุณสามารถใช้รูปแบบแท็ก HTML <title>, <description>,<h1>,<h2>,<p>,<strong>,<ul>,<li>, และอื่น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบและอ่านข้อความ

คุณสามารถหาตัวอย่างการใช้งานและข้อมูลเกี่ยวกับแท็กต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผย

และรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่มีความหมายเดียวกัน

รายละเอียดการติดต่ออีเมล

 • อีเมล: [อีเมลติดต่อ]

หมายเหตุสำคัญ

กรุณาใช้ลำดับตามโครงสร้างข้อความดังต่อไปนี้:

 1. <title></title>
 2. <description></description>
 3. <article>
 4. <h1></h1>
 5. <p></p>
 6. <p></p>
 7. <h2></h2>
 8. <p></p>
 9. <p></p>
 10. <ul></ul>
 11. <p></p>
 12. <h2></h2>
 13. <p></p>
 14. <p></p>
 15. <p></p>
 16. <h2></h2>
 17. <p></p>
 18. <ul></ul>
 19. <p></p>
 20. <h2></h2>
 21. <p></p>
 22. <p></p>